Vizyonumuz

Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak için çalışmak

Misyonumuz

İnsanlık ve ekonomi için değer yaratan, çevreye saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, uluslararası düzeyde en başarılı gruplar arasında yer almak; bu amaç ile hareket ederken ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların zenginleşmesine katkıda bulunmak.


Tutku

Öncülük ruhumuzun gücünü yenilikçi tutumumuzdan ve değişime açık olmamızdan alır.
Geçmişten devraldığımız kazanımlar başarı ve liderliğimizin temelini oluşturur.
Esnek davranırız, öğrenmeye açığız ve her gün en yüksek performansı göstermeye hazırız.
Yenilikçi çözümlere ve imkanlara ulaşmak amacıyla yaratıcılığı ve sıra dışı fikirleri teşvik ederiz.
Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini görür, onların performanslarını ve değer yaratmalarını destekleriz.
Yaptığımız her işi tutkuyla yaparız.

Saygı

Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saygılı ve duyarlı davranırız.
Birbirimize bireysel ve ekip olarak güvenir, aynı takımın mensupları olarak hareket ederiz. Değişik olana sempati ile yaklaşırız.
Şirket içinde yoğun bir işbirliği yapar, bilgi ve birikimlere yapıcı tepkiler veririz.
Müşterilerimizi, onların istek ve ihtiyaçlarını öngören, beklentilerini aşan mükemmellikte ürün ve hizmetlerle hayranlık derecesinde memnun ederiz.

Dürüstlük

Davranışlarımızın temelini dürüstlük, adalet ve güvenilirlik oluşturur.
Yüksek ahlaki değerlere her durumda kayıtsız şartsız bağlıyız.
Sözümüzü tutarız. Karşılıklı güvene dayanan ortaklıklara değer veririz.
Sorumluluk üstlenir, birlikte verilen kararları savunuruz. Başarının gururunu paylaşırken hataların da sorumluluğunu üstlenir bu hataların düzeltilmesi için birbirimize destek oluruz.
Süreklilik ilkesi bize yol gösterir. Şirketin karlı büyümesiyle topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzun gereklerini aynı zamanda gerçekleştirmeye çalışırız.

Disiplin

Sonuçlara odaklanır, her zaman azim ve kararlılıkla bizi başarıya götürecek çözümleri ararız.
Alınan kararlara ve planlanan sürelere uyarız. Bir karar alındığında ona tam destek veririz.
Çalışmalarımızı en önemli konular üzerinde yoğunlaştırır, hızlı ve tutarlı bir şekilde uygulamaya geçeriz.
Şirket bünyesindeki örnek uygulamaları aktif olarak paylaşır, performansımızı geliştirmek için sürekli fırsatlar ararız.
Şirket çıkarlarını bireysel menfaat ve bölüm çıkarlarının önünde tutarız.


Müşterilerimiz Velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve bayi ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve birlikte çalışmak, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; etkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, topluluğumuzun kuşaklar boyu başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı, hissedarlara sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlamak ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazan" ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir. Başarının bir ön şartı olarak farklılıklara saygı duyar, kucaklarız ve iletişimde açık olmayı destekleriz.